НУ "Г.С.Раковски" (Хасково)

Начално училище „Георги Сава Раковски” е открито през учебната 1952/1953  година като клон на централното основно турско училище в града. През 1953/1954 година е обособено като сам...

ОУ "Любен Каравелов" (Хасково)

Днес в ОУ ”Любен Каравелов”, гр. Хасково учат над 370 ученици в 19 паралелки. Училището разполага с просторна сграда и богата материална база: интерактивни дисплеи в класните стаи на първи...

ОУ "Н.Й.Вапцаров" (Хасково)

Основно училище "Никола Й. Вапцаров" е разположено в централната част на града. В него  се обучават и възпитават около 300 деца и ученици от кварталите „Република” и &b...

ОУ "Свети Иван Рилски" (Хасково)

ОУ "Св. Иван Рилски" е основно (І - VІІ клас) с общинско финансиране. Дневна форма на обучение. Целодневна организация на учебния ден. Учебни смени - една.    &n...

ОУ"Св.Кл.Охридски" (Хасково)

Училище с дух и собствена визия!        20 поредни години е водещо по резултати в област Хасково на Национално външно оценяване в 4 и 7 клас. Предлага извънкласни заним...

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" (Хасково)

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" е основно (І - VІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин   Адрес: ул."Страшимир" No 37, 6300 Хасково &n...

ОУ "Хр.Смирненски" (Хасково)

   Училището е създадено през 1957 г. и  е утвърдено  средище на духовната изява и  огнище на националните традиции вече 60 години.     Днес ОУ “Х...

ОУ "Шандор Петьофи" (Хасково)

Уважаеми родители, децата Ви ще бъдат в първи клас! Това събитие, толкова вълнуващо, е равносилно на първите стъпки, когато то прохожда. Ние знаем колко е важно всеки детски трепет да бъде обгра...

СУ "В. Левски" (Хасково)

Средно общообразователно училище "Васил Левски" е наследник на първото новобългарско училище в Хасково. Солидната му история започва да се пише през далечната 1846 година, когато отваря вра...

СУ "Св.П.Хилендарски" (Хасково)

Предстои приемане на Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на гр. Хасково. Графикът на дейностите ще бъде окончателно оповестен след утвърждаването му на сесия...