Предстои приемане на Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на гр. Хасково.
Графикът на дейностите ще бъде окончателно оповестен след утвърждаването му на сесия на Общински съвет.

 

http://www.sou-paisiy.com/

 

ЛЕГЕНДА РАЙОНИРАНЕ

 

чист район

 -  кв. "Тракийски", кв. "Македонски", кв. "Хисаря", кв. "Овчарски" , кв. "Младежки хълм"

 

смесен район

- кв. "Каменец" - СУ „Св.П.Хилендарски“, ОУ „Хр.Смирненски“, ОУ „Св.Климент Охридски“

- бул. "България" №152 - №196, бул. "Васил Левски" №11 - №13, ул. "Бузлуджа" - нечетни,

- ул. "Иларион  Макриополски" №2, ул. "Драгоман" №1-№43 - СУ „Св.П.Хилендарски“,  ОУ „Хр.Смирненски“