Информация

Кандидатстване за прием в І-ви клас се извършва по електронен път или с подаване на заявление /по образец/ в едно от желаните от родителите учебни заведения. Класирането и записване на деца в І-ви клас се извършва поетапно в определените в Правилник срокове и етапи.


Обявяване на свободните места ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

от 22.04.2024 до 22.04.2024
Етап 1

Подаване на заявления за първо класиране

от 24.04.2024 до 31.05.2024
Етап 2

Обработка Първо Класиране

от 01.06.2024 до 03.06.2024
Етап 3

Обявяване на резултатите от първо класиране

от 03.06.2024 до 03.06.2024
Етап 4

Записване на приетите ученици след първи етап

от 04.06.2024 до 07.06.2024
Етап 5

Обявяване на свободните места ВТОРО КЛАСИРАНЕ

от 10.06.2024 до 10.06.2024
Етап 6

Подаване на заявления за второ класиране

от 11.06.2024 до 14.06.2024
Етап 7

Обработка Второ Класиране

от 15.06.2024 до 16.06.2024
Етап 8

Обявяване на резултатите от второ класиране

от 17.06.2024 до 17.06.2024
Етап 9

Записване на приетите ученици след второ класиране

от 18.06.2024 до 20.06.2024
Етап 10

Обявяване на свободните места ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

от 21.06.2024 до 21.06.2024
Етап 11

Подаване на заявления за трето класиране

от 24.06.2024 до 27.06.2024
Етап 12

Обработка Трето Класиране

от 28.06.2024 до 28.06.2024
Етап 13

Обявяване на резултатите от трето класиране

от 28.06.2024 до 28.06.2024
Етап 14

Записване на приетите след трето класиране

от 01.07.2024 до 04.07.2024
Етап 15