Информация

Кандидатстване за прием в І-ви клас се извършва по електронен път или с подаване на заявление /по образец/ в едно от желаните от родителите учебни заведения. Класирането и записване на деца в І-ви клас се извършва поетапно в определените в Правилник срокове и етапи.


Обявяване на свободните места ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

от 24.04.2023 до 24.04.2023
Етап 1

Подаване на заявления за първо класиране

от 26.04.2023 до 01.06.2023
Етап 2

Обработка Първо Класиране

от 01.06.2023 до 01.06.2023
Етап 3

Обявяване на резултатите от първо класиране

от 02.06.2023 до 02.06.2023
Етап 4

Записване на приетите ученици след първи етап

от 05.06.2023 до 08.06.2023
Етап 5

Обявяване на свободните места ВТОРО КЛАСИРАНЕ

от 09.06.2023 до 09.06.2023
Етап 6

Подаване на заявления за второ класиране

от 12.06.2023 до 16.06.2023
Етап 7

Обработка Второ Класиране

от 17.06.2023 до 17.06.2023
Етап 8

Обявяване на резултатите от второ класиране

от 19.06.2023 до 20.06.2023
Етап 9

Записване на приетите ученици след второ класиране

от 20.06.2023 до 22.06.2023
Етап 10

Обявяване на свободните места ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

от 23.06.2023 до 23.06.2023
Етап 11

Подаване на заявления за трето класиране

от 26.06.2023 до 29.06.2023
Етап 12

Обработка Трето Класиране

от 30.06.2022 до 30.06.2022
Етап 13

Обявяване на резултатите от трето класиране

от 30.06.2023 до 30.06.2023
Етап 14

Записване на приетите след трето класиране

от 03.07.2023 до 06.07.2023
Етап 15