Основно училище "Никола Й. Вапцаров" е разположено в централната част на града. В него  се обучават и възпитават около 300 деца и ученици от кварталите „Република” и „ Възраждане”. В училището e сформирана 1 група за предучилищна подготовка за деца в трета и четвърта възрастова група (5 и 6-годишни). 

В ОУ "Н. Й. Вапцаров" се предлагат различни форми на извънкласна дейност и ангажиране на свободното време на учениците. Успешно се интегрират децата от уязвими групи и се дава възможност за изява на талантливи деца. 

Децата със специални образователни потребности получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. С тях работят ресурсен учител, психолог и логопед, назначени по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

 

 

http://ou-vaptsarov.com/

 

 

ЛЕГЕНДА РАЙОНИРАНЕ

 

 

чист район

- бул. "Васил Левски" №21 - №29, ул. "Единство" № 3 - №9,  ул. „Бобов дол“, ул. "Армейска",  ул. „Пирот“, ул. Ген. Колев“,   бул. "Съединение"  , ул. "Булаир" №2 - №4, ул. :Криволак“.

 

 

смесен район

- бул. "Васил Левски" №6 - №38, ул. "Акация", ул. "Картечар" №1 - №19, ул. "Единство" №11 - №17, ул. „Могила“ - ОУ „Н.Й.Вапцаров“,  НУ „Г.С.Раковски“, ОУ „Хр.Смирненски

- ж.к. „Орфей“ – бл. №42 и бл. №48 - ОУ „Н.Й.Вапцаров“, НУ „Г.С.Раковски“, ОУ „Шандор Петьофи“

- ул. „Дунав“ № 30 -    ОУ „Н.Й.Вапцаров“, ОУ „Хр.Смирненски“, ОУ „Иван Рилски“

- ул. „Ген. Колев“№2 - №26, ул. „Пирот“ №15 - №25, ул. "Армейска",  ул. „Бобов дол“, ул. „Стефан Стамболов“ №17 - №1, бул. „Съединение“ №45 - №37 -  ОУ „Н.Й.Вапцаров“, ОУ „Хр.Смирненски“, ОУ „Иван Рилски“