Начално училище „Георги Сава Раковски” е открито през учебната 1952/1953  година като клон на централното основно турско училище в града.

През 1953/1954 година е обособено като самостоятелно.

От август 1963 година носи името на видния български революционер  Георги Сава Раковски.

През настоящата учебна година тук се обучават 375 деца и ученици в 3 подготвителни групи и 16 паралелки от първи до четвърти клас. За тяхното обучение и възпитание се грижат 25 педагогически специалисти.

 

 

http://www.rakovski-hs.com/

 

ЛЕГЕНДА РАЙОНИРАНЕ

 

чист район

- кв. "Република" - ограничен от ул. "Могила", ул. "Тулово", ул. "Единство" - четни, ул. "Каменица" ,ул. "Картечар", ул. "Будапеща", ул. "Акация" – четни

- ул. „Пазарджик“, ул. „Люти брод“, Ул. „Рудозем“, ул. „Момчилград“, ул. „Природа“

 


смесен район

- бул. "Васил Левски" №6 - №38, ул. "Акация" - нечетни, ул. "Картечар" №1 - №19, ул. "Единство" №11 - №17 и ул.    Могила“ –  НУ „Г.С.Раковски“, ОУ „Н.Й.Вапцаров“

- кв. "Изгрев - запад" - ограничен от ул. "Правда", ул. "Мир", ул. "Каменица",  включително ул. „Тулово“, ул.    „Каменица“, ул. „Будапеща“, ул. „Танкист“ , ул. „Чая“, ул. „Росица“, ул. Лале“, ул. „Единство“,  ул. „Звезда“ –  НУ „Г.С.Раковски“,  ОУ „Хр.Смирненски“

- ж.к. „Орфей“ – бл. №42 и бл. №48 - ОУ „Н.Й.Вапцаров“, НУ „Г.С.Раковски“, ОУ „Шандор Петьофи“