НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

 

Това, което го отличава е, че ние сме тук. Всеки един от нас прави училището уникално. Методите на обучение, модернизацията и забавата се срещат само тук -  в нашето училище. Учителите ни дават знания, чертаят пътя към успеха и ни позволяват да развиваме интересите си. Винаги ще има учители, градящи рейтинга на ОУ "Шандор Петьофи" и званието „учител“. Те ще са до нас и ще ни водят по пътя на духовността, ще ни помагат да направим правилен житейски избор и ще предават знания на младите поколения.

 

 Очакваме Ви - изберете нестандартното!

 

http://ou-shandor.com/

 

ЛЕГЕНДА РАЙОНИРАНЕ

 

чист район

- кв. "Орфей I", кв. "Орфей II", кв. "Орфей III" - ограничен от бул."Г. С. Раковски", ул. "Ком", ул. "Могила"

 

смесен район

- кв. "Куба I", кв. "Куба II" - ОУ „Шандор Петьофи“, ОУ „Л.Каравелов“, ОУ „Св.Климент Охридски“, СУ „В.Левски“

- бул. "Васил Левски" №63 - №35, ул. "Дунав", ул. "Елешница" - четни , ул. "Ком" - ОУ „Шандор Петьофи“,   ОУ „Иван Рилски“

- ул. "Елбрус" №1 - №17, ул. "Пловдивска" №5 - №31, бул. "Г. С. Раковски" №41, ул. "Ропотамо", ул. "Просвета" –четни, ул. "Тунджа" №10 - №12, ул. "Георги Кирков" №88 - №112 -  ОУ „Шандор Петьофи“,  ОУ „Иван Рилски“

- ж.к. „Орфей“ – бл. №42 и бл. №48 - ОУ „Н.Й.Вапцаров“, НУ „Г.С.Раковски“, ОУ „Шандор Петьофи“