NoИме Tочки Класиран - Училище
1БОРИСЛАВ ДОБРИНОВ ПЕТРОВ35ОУ "Хр.Смирненски" (Хасково)
2ЕСЕР СЕФИТИН МЮМЮН10ОУ "Хр.Смирненски" (Хасково)
3БЕРКАЙ ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН35ОУ "Хр.Смирненски" (Хасково)
4СОНЕР ЕРКАН СЕЛЯМИ35ОУ "Хр.Смирненски" (Хасково)
5ПОЛИ ПЕТЕВА ПЕНЕВА25ОУ "Хр.Смирненски" (Хасково)
6ЯСМИН СУНАЙ КЯМИЛ15ОУ "Хр.Смирненски" (Хасково)
Showing records 1—6 of 6