NoИме Tочки Класиран - Училище
1ЙОАНА АНДРЕЕВА ЯНЕВА 10СУ "В. Левски" (Хасково)
2ПОЙРАЗ НУРАЙ ИСМАИЛ 45СУ "В. Левски" (Хасково)
3МЕЛИСА МИНЮРОВА МУСТАФОВА 45СУ "В. Левски" (Хасково)
4ДЖАН ХРЮСТЕМ МЕХМЕД 50СУ "В. Левски" (Хасково)
5НИКОЛА ЯНКОВ РАЙКОВ 50СУ "В. Левски" (Хасково)
6БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ НЕЙЧЕВ 45СУ "В. Левски" (Хасково)
7ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ИВАНОВ 45СУ "В. Левски" (Хасково)
8ДАНИЕЛ ВАНЧЕВ ПАНЕВ 25СУ "В. Левски" (Хасково)
9НИКОЛА ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ 50СУ "В. Левски" (Хасково)
10Йоана-София Стоянова Димитрова25СУ "В. Левски" (Хасково)
11ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГАВАНОЗОВ 25СУ "В. Левски" (Хасково)
12СТЕФАНИ ВЕЛКОВА МИТЕВА 25СУ "В. Левски" (Хасково)
13АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА 10СУ "В. Левски" (Хасково)
14МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА РУСЕВА 10СУ "В. Левски" (Хасково)
15Божидар Костадинов Банков45СУ "В. Левски" (Хасково)
16АЛЕКСАНДЪР ДЕЛЧЕВ КОЛЕВ 15СУ "В. Левски" (Хасково)
17СИМОНА АНГЕЛОВА СТАЙКОВА 10СУ "В. Левски" (Хасково)
18ДЕНИЦА СТАНИМИРОВА СТАНЧЕВА 10СУ "В. Левски" (Хасково)
19АЛЦЕК МАРИЯНОВ ДИМИТРОВ 35СУ "В. Левски" (Хасково)
20Алейна Орхан Салиш10СУ "В. Левски" (Хасково)
21ИВАЙЛА СТАНИСЛАВОВА МАДЖАРОВА 10СУ "В. Левски" (Хасково)
22НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЯНТЕКЕЛИЕВ 10СУ "В. Левски" (Хасково)
23ИВЕТ ТОДОРОВА ТОПАЛОВА 10СУ "В. Левски" (Хасково)
24МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА 10СУ "В. Левски" (Хасково)
25АЯ СТАНИМИРОВА МИТЕВА 10СУ "В. Левски" (Хасково)
26ПАВЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ КУЩИЛОВ 50СУ "В. Левски" (Хасково)
27ВАНЕСА МАРИНОВА ПЕТРОВА 10СУ "В. Левски" (Хасково)
28Азра Али Байрамали35СУ "В. Левски" (Хасково)
29ЕЛЕОНОРА ВЛАДИМИРОВА ДАНЕВА 10СУ "В. Левски" (Хасково)
30Константин Димитров Георгиев15СУ "В. Левски" (Хасково)
31БОРИМИР МИРОСЛАВОВ ГАДЖЕВ 10СУ "В. Левски" (Хасково)
32Калоян Кирилов Кирев25СУ "В. Левски" (Хасково)
33КОСАРА ПЕТРОВА ПЕТКОВА 45СУ "В. Левски" (Хасково)
34ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ 25СУ "В. Левски" (Хасково)
35Крис Митев Вълев10СУ "В. Левски" (Хасково)
36ДЕНИС АКЧАЙ МЕХМЕД 10СУ "В. Левски" (Хасково)
37Елена Стефанова Ночева10СУ "В. Левски" (Хасково)
38ТЕОДОР МЛАДЕНОВ ВЕЛИНОВ 25СУ "В. Левски" (Хасково)
39НАЗ СЕЗГИН САБРИ 60СУ "В. Левски" (Хасково)
40ИВАНИНА ИВАНОВА ПАРАШЕВА10СУ "В. Левски" (Хасково)
41ХРИСТИЯН МИЛЕНОВ ДЖИГНАРОВ 10СУ "В. Левски" (Хасково)
42ЯВОР ГЕОРГИЕВ ПУШКАРОВ 60СУ "В. Левски" (Хасково)
43ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ ХАДЖИЕВ 25СУ "В. Левски" (Хасково)
44АЛИША МЮМЮН АХМЕД 25СУ "В. Левски" (Хасково)
45СТОЯН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ 45СУ "В. Левски" (Хасково)
46Радослав Станиславов Русев35СУ "В. Левски" (Хасково)
47Максин Мустафа Мъстън25СУ "В. Левски" (Хасково)
48ИВАНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА 10СУ "В. Левски" (Хасково)
49СИЯНА ТИНКОВА ГИГЕЛОВА 10СУ "В. Левски" (Хасково)
50Алия Ахмед Ахмед10СУ "В. Левски" (Хасково)
51МЕРВЕ АХМЕД ЗЕЙНУР 10СУ "В. Левски" (Хасково)
52ГЮНЕШ АХМЕД ЗЕЙНУР 10СУ "В. Левски" (Хасково)
53СИМОНА ВАЛЕНТИНОВА ТАЛЕВА 45СУ "В. Левски" (Хасково)
54ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ БЯЛОВ 45СУ "В. Левски" (Хасково)
55ИВАН ИВАНОВ ПЕНЕВ 60СУ "В. Левски" (Хасково)
56ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ЛОЗЕВ 50СУ "В. Левски" (Хасково)
57ЕФЕ АЙХАН ХАЛИЛ 15СУ "В. Левски" (Хасково)
58МОНИКА ПЛАМЕНОВА СТОЯНОВА 10СУ "В. Левски" (Хасково)
59НИК АЛЕКСАНДЪР ВЪЛКОВ 10СУ "В. Левски" (Хасково)
60ТЕОДОР БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ 60СУ "В. Левски" (Хасково)
61КРИСИЯ ЯНКОВА ПЕТРОВА 45СУ "В. Левски" (Хасково)
62ДЕЯ ТИХОМИРОВА ТРЕНДАФИЛОВА 45СУ "В. Левски" (Хасково)
63Ейлем Халибрям Емин35СУ "В. Левски" (Хасково)
64ДОНИКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА 60СУ "В. Левски" (Хасково)
65АНГЕЛ БОГОМИЛОВ ВЕЛКОВ 35СУ "В. Левски" (Хасково)
66МИНКА АСЕНОВА ВЕЛКОВА 35СУ "В. Левски" (Хасково)
67СЕНИХА ЕЮБ ХАЛИЛ 45СУ "В. Левски" (Хасково)
68Симай Левент Джемал10СУ "В. Левски" (Хасково)
69НИКОЛ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА 45СУ "В. Левски" (Хасково)
70ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ЖЕКОВА 35СУ "В. Левски" (Хасково)
71АСЕН ВЛАДИМИРОВ АСЕНОВ 35СУ "В. Левски" (Хасково)
72ЕМИЛИ МИНЧЕВА ДАЛИЕВА 0СУ "В. Левски" (Хасково)
73СЕЛИН ХАСАН ХАЛИЛ 10СУ "В. Левски" (Хасково)
74РАЯ ВАСИЛЕВА ГАНЕВА 45СУ "В. Левски" (Хасково)
75ЕНЕС АХМЕД НЕДЖАЙТИН 10СУ "В. Левски" (Хасково)
76ВИВИАН ДИЛЯН ВАНЧЕВА 60СУ "В. Левски" (Хасково)
77ЕМИР СЕЙДАХМЕД РЕФИК 50СУ "В. Левски" (Хасково)
78Христина Стаменова Василева25СУ "В. Левски" (Хасково)
79ИВАН ТАНЕВ ЙОРДАНОВ 45СУ "В. Левски" (Хасково)
80МЕТИН ЮМЕР МЕТИН 50СУ "В. Левски" (Хасково)
81НЕБИДЖАН КЪЗЪЛ 50СУ "В. Левски" (Хасково)
82Симеон Божидаров Христов35СУ "В. Левски" (Хасково)
83ЮША САФЕТ ХАШИМ 60СУ "В. Левски" (Хасково)
84АЛЕКСАНДЪР СТАНИМИР ДОНЕВ35СУ "В. Левски" (Хасково)
85ВАЛЕНТИН ПЕТЕВ ХРИСТОВ 10СУ "В. Левски" (Хасково)
86МАРКОС СТЕФАНОВ СЛАДУНОВ 10СУ "В. Левски" (Хасково)
87АНДОН МАРИНОВ МАРИНОВ 10СУ "В. Левски" (Хасково)
88ДЕНИЦА АНГЕЛОВА СТАЙКОВА 10СУ "В. Левски" (Хасково)
89МАРТИН СТАНИМИРОВ МИТЕВ 10СУ "В. Левски" (Хасково)
Showing records 1—89 of 89