Средно общообразователно училище "Васил Левски" е наследник на първото новобългарско училище в Хасково.
Солидната му история започва да се пише през далечната 1846 година, когато отваря врати. Днес учебното ни заведение е сред най-престижните в града.
Комфортната ни сграда, разположена в центъра на Хасково, разполога с удобно обзаведени учебни стаи, специализирани кабинети и модерно оборудвани компютърни зали с непрекъснат достъп до интернет. Притежаваме богатата и разнообразна библиотека в Учебно-информационния център, физкултурни салони, спортна площадка и просторен двор.
В училището е осигурен всекидневен медицински контрол. На разположение на учениците са столова и бюфет, както и училищен автобус.
Учебните часове се водят от квалифициран екип с богат професионален опит, който насърчава амбициите и талантите на нашите деца. Атрактивното и качествено преподаване гарантира конкурентноспособната подготовка на учениците ни.
Водещо място в училищния ни живот заемат спортните занимания. Децата имат възможност да се запишат в отборите по бадминтон, спортна аеробика, баскетбол и футбол.
 В нашето училище осигуряваме качествено средно образование, необходима основа за постигане на успешна професионална и житейска реализация на децата.
 Целите които си поставяме са:
- спокойствие и сигурност за децата;
- високо образователно равнище;
- модерно обучение и мислене с европейско по дух възпитание;
- поддържане на европейски стандарти в обучението;
- развитие на комуникативните умения и способности;
- непрекъснато усъвършенстване на преподавателския екип;
- участие в различни проекти.

 

 

 

http://www.soulevski-hs.com/

 

ЛЕГЕНДА РАЙОНИРАНЕ

 

чист район

- бул. "Съединение" №3 - №13, бул. "България" №3 - №33, ул. "Оборище" №2 - №26, ул. "Стара планина" №28 - №52,

- ул. "Дунав" №6-№10, ул. "Розова долина" , ул. "Георги Кирков" №93 - №121, №75 - №3949, №9 - №17,

- ул. "Тунджа" №10 - №12, ул. "Просвета" №5 - №11, ул. "Тимок" - нечетни, ул. "Средна гора" №4

 

 

смесен район

- кв. "Куба I" , кв. "Куба II" – СУ „В.Левски“, ОУ „Шандор Петьофи“, ОУ „Л.Каравелов“, ОУ „Св.св.Кирил и Методий

- ул. "Дунав" №20 - №24, бул. "Г. С. Раковски" №5 - №21, ул. "Патриарх Евтимий" №1 - №13, пл. "Общински" , ул. "България" №43 - №73, бул. "Съединение" №2 - №10, ул. "Георги Кирков" №10 - №16, ул. "Тимок" - четни -  СУ  „В.Левски“,  ОУ „Иван Рилски“

- бул. "България" № 124 - №146, ул. "Добруджа" №14 - №38, ул. "Веслец" №1 - №3,ул. "Епископ Софроний" №3 - №5,

- ул. "Кавала" №2 - №4 - СУ „В.Левски“,  ОУ „Св.Климент Охридски“

- ул. „Дунав“ от №1до №20 - СУ „В.Левски“, ОУ „Л.Каравелов“