Училището е създадено през 1957 г. и  е утвърдено  средище на духовната изява и  огнище на националните традиции вече 60 години.

    Днес ОУ “Христо Смирненски” е осъвременено. Оборудвани са специализирани кабинети, класни стаи и компютърни кабинети, прилага се мултимедийно обучение, проектно - базирано обучение и обучителните софтуери - "Джъмпидо", "Bee Boot" и "Еnvision" . Функционират два физкултурни кабинета.

 

   Учениците на училището масово участват и печелят призовите места в олимпиади, конкурси и състезания.

 

    ОУ"Христо Смирненски" успешно работи по национални и международни проекти.

 

 

http://ousmirnenski.com/

 

 

ЛЕГЕНДА РАЙОНИРАНЕ

 

чист район

- кв. "Изгрев"

- бул. "България" №148 - №150, бул. "Освобождение" №2 - №12, ул. "Родопи" №2 - №28

- бул. "Съединение" №22 - №50, бул. "Васил Левски" №15, бул. "България" №75 - №99, пл. "Общински", пл. "Свобода"    

- ул. “Ген. Колев“ № 2А , бул.“Съединение“ № 35 , бул. „Стефан Стамболов„ № 5, бул. „Съединение„ № 38 ,ул.“ Булаир“ №2, ул. „Генерал Колев“ №26 А,  ул. „Пирот“ № 25 , ул. „Пирот„  № 13 , ул.  „Бобов  дол„  № 8,ул. „Единство“ № 1,  ул. “13 март „  № 35, бул.“ Стефан Стамболов“ № 10, ул. „ Армейска“  № 12.

 


 

смесен район

- кв. "Каменец" - ОУ „Хр.Смирненски“, СУ „Св.П.Хилендарски“, ОУ „Св.Климент Охридски“

- ул. "Патриарх Евтимий" - четни, пл. "Свобода" №7 - №17, бул. "Съединение" №17 - № 20  -  ОУ „Хр.Смирненски“ ОУ „Иван Рилски“

- кв. "Изгрев - запад" - ограничен от ул. "Правда", ул. "Мир", ул. "Каменица" - ОУ „Хр.Смирненски“ , НУ  Г.С.Раковски“

- бул. "България" №152 - №196, бул. "Васил Левски" №11 - №13, ул. "Бузлуджа" - нечетни,  ул. " Иларион   Макриополски" №2, ул. "Драгоман" №1 - №43 - ОУ „Хр.Смирненски“, СУ „Св.П.Хилендарски“

- бул. "Васил Левски" №6 - №38, ул. "Акация", ул. "Картечар" №1 - №19, ул. "Единство" №11 - №17, ул. „Могила“, ул. „Единство“ –   ОУ „Н.Й.Вапцаров“,  НУ „Г.С.Раковски“, ОУ „Хр.Смирненски“

- ул. „Тулово“, ул.    „Каменица“, ул. „Будапеща“, ул. „Танкист“ , ул. „Чая“, ул. „Росица“, ул. Лале“,   ул.   „Звезда“   НУ „Г.С.Раковски“, ОУ „Хр.Смирненски“

- ул. „Дунав“ № 30 -    ОУ „Н.Й.Вапцаров“, ОУ „Хр.Смирненски“, ОУ „Иван Рилски“

- ул. „Ген. Колев“№2 - №26, ул. „Пирот“ №15 - №25, ул. "Армейска",  ул. „Бобов дол“, ул. „Стефан Стамболов“ №1 - №17, бул. „Съединение“ №37 - №45  - ОУ „Н.Й.Вапцаров“, ОУ „Хр.Смирненски“, ОУ „Иван Рилски“