Училище с дух и собствена визия!

 

     20 поредни години е водещо по резултати в област Хасково на Национално външно оценяване в 4 и 7 клас. Предлага извънкласни занимания, според интересите на децата, включително плуване и ски-обучение.

 

     От 2022/23 учебна година училището премина на едносменен режим. За всички желаещи ученици е осигурено целодневно обучение до 17.30 часа.

 

За учебната 2024/2025 година в първи клас ще бъдат приети 72  ученици в 3 паралелки. За всички желаещи ще бъдат осигурени условия за целодневен режим / 3 занимални/.

При затруднения за подаване на документи - 0885881894 /Розалина Петкова - директор/.

 

Училището се намира в кв. Училищни на ул.”Граф Игнатиев” на обща площ 7ООО кв.м.Застроената площ е 5 600 кв.м.

Разполага с  три  масивни  сгради:

- сграда начален eтап – два етажа , компютърен кабинет

- сграда прогимназиален етап  - два етажа с 14 кабинети , компютърен кабинет

- два  физкултурни  салона

 Отоплението на сградите е с локално парно.

               

Специализирани кабинети, оборудвани с учебно-технически средства - 8 интерактивни дъски, подпомагащи и улесняващи учебния процес , както и мултимедиен проектор във всяка учебна стая.

Компютърни кабинети, оборудвани с нови, модерни компютри, интернет връзка, принтери, камери. Оборудването на кабинетите дава възможност за обучение и работа в условията на бързо развиващите се информационни технологии.

 

Повече информация на сайта на училището http://kliment-hs.com/

 

ЛЕГЕНДА РАЙОНИРАНЕ

 

     чист район:

- бул. "България" №52 - №120, ул. "Кавала" №1 - 11, ул. "Епископ Софроний" - четни, ул. "Добруджа" №23 - №47,  ул. "Арда" - четни, ул. "Панорама", м. "Ямача", ул."Охрид" - нечетни

 

 

      смесен район:

- кв. "Каменец" – ОУ „Св.Климент Охридски“, СУ „Св.П.Хилендарски“, ОУ „Хр.Смирненски“

- ул. "Дряново" - нечетни, бул. "България" №36 - №50, ул. "Охрид" - четни, ул. "Панорама" – нечетни - ОУ „Св.Климент      Охридски“, ОУ „Св.св.Кирил и Методий“

- бул. "България" № 124 - №146, ул. "Добруджа" №14 - №38, ул. "Веслец" №1 - №3, ул. "Епископ Софроний" №3 - №5,  ул. "Кавала" №2 - №4 – ОУ „Св.Климент Охридски“, СУ „Васил  Левски“

- ул. „Банска“, ул. „Царевец“, ул. „Петър Берковски“, бул. :България“, ул. „Руен“ -  ОУ „Св.Климент Охридски“,ОУ  „Св.св.Кирил и Методий“