ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" е основно (І - VІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин

 

Адрес: ул."Страшимир" No 37, 6300 Хасково

 

Телефон: +359 (0)38 668288; 0878554168

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА РАЙОНИРАНЕ

 

 

чист район

- ул. "Иглика" - нечетни, ул. "Оборище" № 1 - № 41, ул. "Ген. Радецки" № 2 - № 6, ул. "Хан Аспарух" № 2 - № 12 бул. "България" №1 - № 29, ул. „Петър Берковски“, ул. „Царевец“, ул. "Банска"

 

 

смесен район

- кв. "Болярово" - ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ , ОУ „Л.Каравелов“

- кв. "Куба I", кв. "Куба II" - ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ , ОУ „Л.Каравелов“, СУ „В.Левски“

- ул. "Зеленика"- , ул. "Бадема", ул. "Иглика" - четни, ул. "Банска" – четни - ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ , ОУ „Л.Каравелов“

- ул. "Дряново" - нечетни, бул. "България" №36 - №50, ул. "Охрид" - четни, ул. „Панорама“ – нечетни – ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, ОУ „Св.Климент Охридски“

- ул. „Банска“, ул. „Царевец“, ул. „Петър Берковски“, бул. :България“, ул. „Руен“ - ОУ „Св.Климент Охридски“ ОУ „Св.св.Кирил и Методий“