Информация

Кандидатстване за прием в І-ви клас се извършва по електронен път или с подаване на заявление /по образец/ в едно от желаните от родителите учебни заведения. Класирането и записване на деца в І-ви клас се извършва поетапно в определените в Правилник срокове и етапи.


Обявяване на свободните места ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

от 19.04.2019 до 19.04.2019
Етап 1

Подаване на заявления за първо класиране

от 22.04.2019 до 28.05.2019
Етап 2

Обработка Първо Класиране

от 29.05.2019 до 02.06.2019
Етап 3

Обявяване на резултатите от първо класиране

от 03.06.2019 до 03.06.2019
Етап 4

Записване на приетите ученици след първи етап

от 04.06.2019 до 07.06.2019
Етап 5

Обявяване на свободните места ВТОРО КЛАСИРАНЕ

от 10.06.2019 до 10.06.2019
Етап 6

Подаване на заявления за второ класиране

от 11.06.2019 до 12.06.2019
Етап 7

Обработка Второ Класиране

от 13.06.2019 до 13.06.2019
Етап 8

Обявяване на резултатите от второ класиране

от 13.06.2019 до 13.06.2019
Етап 9

Записване на приетите ученици след второ класиране

от 14.06.2019 до 18.06.2019
Етап 10

Обявяване на свободните места ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

от 19.06.2018 до 19.06.2018
Етап 11

Подаване на заявления за трето класиране

от 20.06.2019 до 24.06.2019
Етап 12

Обработка Трето Класиране

от 25.06.2019 до 25.06.2019
Етап 13

Обявяване на резултатите от трето класиране

от 25.06.2019 до 25.06.2019
Етап 14

Записване на приетите след трето класиране

от 26.06.2019 до 27.06.2019
Етап 15