Информация

Кандидатстване за прием в І-ви клас се извършва по електронен път или с подаване на заявление /по образец/ в едно от желаните от родителите учебни заведения. Класирането и записване на деца в І-ви клас се извършва поетапно в определените в Правилник срокове и етапи.


Обявяване на свободните места ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

от 22.04.2021 до 26.04.2021
Етап 1

Подаване на заявления за първо класиране

от 28.04.2021 до 01.06.2021
Етап 2

Обработка Първо Класиране

от 01.06.2021 до 03.06.2021
Етап 3

Обявяване на резултатите от първо класиране

от 03.06.2021 до 03.06.2021
Етап 4

Записване на приетите ученици след първи етап

от 04.06.2021 до 09.06.2021
Етап 5

Обявяване на свободните места ВТОРО КЛАСИРАНЕ

от 10.06.2021 до 10.06.2021
Етап 6

Подаване на заявления за второ класиране

от 11.06.2021 до 17.06.2021
Етап 7

Обработка Второ Класиране

от 17.06.2021 до 18.06.2021
Етап 8

Обявяване на резултатите от второ класиране

от 18.06.2021 до 18.06.2021
Етап 9

Записване на приетите ученици след второ класиране

от 21.06.2021 до 23.06.2021
Етап 10

Обявяване на свободните места ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

от 24.06.2021 до 24.06.2021
Етап 11

Подаване на заявления за трето класиране

от 25.06.2021 до 29.06.2021
Етап 12

Обработка Трето Класиране

от 30.06.2021 до 30.06.2021
Етап 13

Обявяване на резултатите от трето класиране

от 30.06.2021 до 30.06.2021
Етап 14

Записване на приетите след трето класиране

от 01.07.2021 до 05.07.2021
Етап 15