Информация

Кандидатстване за прием в І-ви клас се извършва по електронен път или с подаване на заявление /по образец/ в едно от желаните от родителите учебни заведения. Класирането и записване на деца в І-ви клас се извършва поетапно в определените в Правилник срокове и етапи.


Обявяване на свободните места ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

от 19.04.2018 до 19.04.2018
Етап 1

Подаване на заявления за първо класиране

от 23.04.2018 до 29.05.2018
Етап 2

Обработка Първо Класиране

от 30.05.2018 до 03.06.2018
Етап 3

Обявяване на резултатите от първо класиране

от 04.06.2018 до 04.06.2018
Етап 4

Записване на приетите ученици след първи етап

от 05.06.2018 до 08.06.2018
Етап 5

Обявяване на свободните места ВТОРО КЛАСИРАНЕ

от 11.06.2018 до 11.06.2018
Етап 6

Подаване на заявления за второ класиране

от 12.06.2018 до 13.06.2018
Етап 7

Обработка Второ Класиране

от 14.06.2018 до 14.06.2018
Етап 8

Обявяване на резултатите от второ класиране

от 14.06.2018 до 14.06.2018
Етап 9

Записване на приетите ученици след второ класиране

от 15.06.2018 до 19.06.2018
Етап 10

Обявяване на свободните места ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

от 20.06.2018 до 20.06.2018
Етап 11

Подаване на заявления за трето класиране

от 21.06.2018 до 25.06.2018
Етап 12

Обработка Трето Класиране

от 26.06.2018 до 26.06.2018
Етап 13

Обявяване на резултатите от трето класиране

от 26.06.2018 до 26.06.2018
Етап 14

Записване на приетите след трето класиране

от 27.06.2018 до 28.06.2018
Етап 15