Информация

Кандидатстване за прием в І-ви клас се извършва по електронен път или с подаване на заявление /по образец/ в едно от желаните от родителите учебни заведения. Класирането и записване на деца в І-ви клас се извършва поетапно в определените в Правилник срокове и етапи.


Обявяване на свободните места ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

от 20.04.2017 до 20.04.2017
Етап 1

Подаване на заявления за първо класиране

от 24.04.2017 до 30.05.2017
Етап 2

Обработка Първо Класиране

от 31.05.2017 до 04.06.2017
Етап 3

Обявяване на резултатите от първо класиране

от 05.06.2017 до 05.06.2017
Етап 4

Записване на приетите ученици след първи етап

от 06.06.2017 до 09.06.2017
Етап 5

Обявяване на свободните места ВТОРО КЛАСИРАНЕ

от 12.06.2017 до 12.06.2017
Етап 6

Подаване на заявления за второ класиране

от 13.06.2017 до 14.06.2017
Етап 7

Обработка Второ Класиране

от 15.06.2017 до 15.06.2017
Етап 8

Обявяване на резултатите от второ класиране

от 15.06.2017 до 15.06.2017
Етап 9

Записване на приетите ученици след второ класиране

от 16.06.2017 до 20.06.2017
Етап 10

Обявяване на свободните места ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

от 21.06.2017 до 21.06.2017
Етап 11

Подаване на заявления за трето класиране

от 22.06.2017 до 26.06.2017
Етап 12

Обработка Трето Класиране

от 27.06.2017 до 27.06.2017
Етап 13

Обявяване на резултатите от трето класиране

от 27.06.2017 до 27.04.2017
Етап 14

Записване на приетите след трето класиране

от 28.06.2017 до 29.06.2017
Етап 15