Информация

Кандидатстване за прием в І-ви клас се извършва по електронен път или с подаване на заявление /по образец/ в едно от желаните от родителите учебни заведения. Класирането и записване на деца в І-ви клас се извършва поетапно в определените в Правилник срокове и етапи.


Обявяване на свободните места ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

от 21.04.2022 до 21.04.2022
Етап 1

Подаване на заявления за първо класиране

от 27.04.2022 до 01.06.2022
Етап 2

Обработка Първо Класиране

от 01.06.2022 до 03.06.2022
Етап 3

Обявяване на резултатите от първо класиране

от 03.06.2022 до 03.06.2022
Етап 4

Записване на приетите ученици след първи етап

от 06.06.2022 до 09.06.2022
Етап 5

Обявяване на свободните места ВТОРО КЛАСИРАНЕ

от 10.06.2022 до 10.06.2022
Етап 6

Подаване на заявления за второ класиране

от 11.06.2022 до 17.06.2022
Етап 7

Обработка Второ Класиране

от 18.06.2022 до 20.06.2022
Етап 8

Обявяване на резултатите от второ класиране

от 20.06.2022 до 20.06.2022
Етап 9

Записване на приетите ученици след второ класиране

от 21.06.2022 до 23.06.2022
Етап 10

Обявяване на свободните места ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

от 24.06.2022 до 24.06.2022
Етап 11

Подаване на заявления за трето класиране

от 25.06.2022 до 29.06.2022
Етап 12

Обработка Трето Класиране

от 30.06.2022 до 30.06.2022
Етап 13

Обявяване на резултатите от трето класиране

от 30.06.2022 до 30.06.2022
Етап 14

Записване на приетите след трето класиране

от 01.07.2022 до 05.07.2022
Етап 15