Информация

Кандидатстване за прием в І-ви клас се извършва по електронен път или с подаване на заявление /по образец/ в едно от желаните от родителите учебни заведения. Класирането и записване на деца в І-ви клас се извършва поетапно в определените в Правилник срокове и етапи.


Обявяване на свободните места ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

от 27.04.2020 до 27.04.2020
Етап 1

Подаване на заявления за първо класиране

от 29.04.2020 до 01.06.2020
Етап 2

Обработка Първо Класиране

от 02.06.2020 до 03.06.2020
Етап 3

Обявяване на резултатите от първо класиране

от 03.06.2020 до 03.06.2020
Етап 4

Записване на приетите ученици след първи етап

от 04.06.2020 до 09.06.2020
Етап 5

Обявяване на свободните места ВТОРО КЛАСИРАНЕ

от 10.06.2020 до 10.06.2020
Етап 6

Подаване на заявления за второ класиране

от 11.06.2020 до 16.06.2020
Етап 7

Обработка Второ Класиране

от 17.06.2020 до 17.06.2020
Етап 8

Обявяване на резултатите от второ класиране

от 17.06.2020 до 17.06.2020
Етап 9

Записване на приетите ученици след второ класиране

от 18.06.2020 до 22.06.2020
Етап 10

Обявяване на свободните места ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

от 23.06.2020 до 23.06.2020
Етап 11

Подаване на заявления за трето класиране

от 24.06.2020 до 26.06.2020
Етап 12

Обработка Трето Класиране

от 29.06.2020 до 29.06.2020
Етап 13

Обявяване на резултатите от трето класиране

от 29.06.2020 до 29.06.2020
Етап 14

Записване на приетите след трето класиране

от 30.06.2020 до 01.07.2020
Етап 15