Днес в ОУ ”Любен Каравелов” учат над 300 ученици в 16 паралелки. Училището разполага с просторна сграда с кабинети по: природни науки, информационни технологии, музика, изобразително изкуство; физкултурен салон, спортна площадка, зона за хранене и зона за отдих; актова зала, библиотека, училищен музей.

От 2004 г. ОУ ”Любен Каравелов” има своя емблема, дело на ученика Иван Петров Делчев. Емблемата, избрана на конкурс между учениците, най-ярко изразява същността на училището – учим, играем, мечтаем, творим. Изработена е върху пано, поставено във входното фоайе на училището.

За учениците от начален атап на основна образователна степен, по заявено желание на родител, се осъществява целодневна организация на учебния ден с обедно хранене. Самоподготовката се води от опитни начални учители. Предоставена е възможност за включване в разнообразни занимания по интереси.

Преподавателският състав на училището се отличава с висок професионализъм, чувство за отговорност, новаторски идеи и творчество. Средният успех на учениците от училището през годините е много добър. Наред с пряката учебна дейност ръководството и учителите акцентират и върху развитие на творческите заложби на учениците. Всяка година се провеждат различни мероприятия, заложени в Плана на училището, които съдействат както за нравственото и естетическо възпитание на учениците, така и за изява на техните способности. Нашите ученици активно и успешно се представят в олимпиади, състезания и конкурси в областта на науките, спорта, изкуствата.

Наследило, съхранило и развиващо традициите на предците си, ОУ ”Любен Каравелов” с гордост носи името на своя патрон и уверено върви към бъдещето.

 

http://www.karavelov-hs.com/

 

 

ЛЕГЕНДА РАЙОНИРАНЕ

 

чист район

- кв. "Кенана"

- ул. "Зеленика", ул. "Стара планина" - нечетни, ул. "Оборище" №32 - №40/ №64 - №70 , ул. "Хан Аспарух" №8 - №10, ул. "Ген. Радецки" №2 - №6

 

смесен район

- кв. "Куба I", кв. "Куба II" -  ОУ „Л.Каравелов“, ОУ „Шандор Петьофи“, ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, СУ „В.Левски“

- кв. "Болярово" - ОУ „Л.Каравелов“, ОУ „Св.св.Кирил и Методий“

- ул. "Зеленика", ул. "Бадема", ул. "Иглика" - четни, ул. "Банска"  - ОУ „Л.Каравелов“, ОУ „Кирил и Методий“

- ул. „Дунав“ от №1 до №20 - СУ „В.Левски“, ОУ „Л.Каравелов“