Днес в ОУ ”Любен Каравелов”, гр. Хасково учат над 300 ученици в 16 паралелки. Училището разполага с просторна сграда с кабинети по: природни науки, информационни технологии, музика, изобразително изкуство; физкултурен салон, спортна площадка, зона за хранене и зона за отдих; актова зала, библиотека, училищен музей. В непосредствена близост до училището е емблематичният за града ни парк "Кенана".

За учениците от начален атап на основна образователна степен, по заявено желание на родител, се осъществява целодневна организация на учебния ден с възможност за обедно хранене. Самоподготовката се води от опитни начални учители. Обучението е едносменно за всички ученици от I до VII клас.

Преподавателският състав на училището се отличава с висок професионализъм, с анагажираност и с отговорност към развитието на успешна училищна общност. Средният успех на учениците от училището през годините е много добър.

Наред с пряката учебна дейност ръководството и учителите акцентират и върху развитие на интересите, спортните и творческите заложби на учениците. Всяка година се провеждат различни мероприятия, заложени в Плана на училището, които съдействат както за нравственото и естетическо възпитание на учениците, така и за изява на техните способности.

Нашите ученици активно и успешно се представят в олимпиади, състезания и конкурси в областта на науките, спорта, изкуствата. Предоставена е възможност за включване в разнообразни занимания по интереси - в клубове, състави, секции - за всички ученици от I до VII клас.

Наследило, съхранило и развиващо традициите на предците си, ОУ ”Любен Каравелов” с гордост носи името на своя патрон и уверено върви към бъдещето.

 

http://www.karavelov-hs.com/

 

 

ЛЕГЕНДА РАЙОНИРАНЕ

 

чист район

- кв. "Кенана"

- ул. "Зеленика", ул. "Стара планина" - нечетни, ул. "Оборище" №32 - №40/ №64 - №70 , ул. "Хан Аспарух" №8 - №10, ул. "Ген. Радецки" №2 - №6

 

смесен район

- кв. "Куба I", кв. "Куба II" -  ОУ „Л.Каравелов“, ОУ „Шандор Петьофи“, ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, СУ „В.Левски“

- кв. "Болярово" - ОУ „Л.Каравелов“, ОУ „Св.св.Кирил и Методий“

- ул. "Зеленика", ул. "Бадема", ул. "Иглика" - четни, ул. "Банска"  - ОУ „Л.Каравелов“, ОУ „Кирил и Методий“

- ул. „Дунав“ от №1 до №20 - СУ „В.Левски“, ОУ „Л.Каравелов“